Sundfys.dk

 


  Senetensbehandling...skånsom og effektiv smertelindring  
 

Senetensbehandling er ukendt for mange, men er i de senere år vundet mere frem, da behandlingsformen har vist sig meget effektiv i forhold til at afhjælpe smerter i hele bevægeapparatet. Behandlingsformen både forebygger, lindrer og i mange tilfælde helt afhjælper smerter.

Senetensbehandling bygger på en gammel kendt refleksmekanisme, den antimyotatiske refleks. Det er en refleks, som man kan udnytte for at få muskulaturen til at slappe af og dermed få hele kroppens muskelbalance afspændt.

I senetensbehandling arbejder man med at stimulere kroppens senetene, der sidder i vores sener som forbinder vores muskler til knoglerne. Når de stimuleres med blide tryk og strøg sender de via nervesystemet besked til hjernen om at få musklerne til at slappe af. Derved opnås en meget dyb og effektiv afspænding af musklerne.

En senetensbehandler ser kroppen som en helhed, da muskulaturen hænger sammen i lange muskelkæder igennem hele kroppen. Det betyder, at årsagen til smerterne nogen gange skal findes andre steder i kroppen end der hvor smerterne umiddelbart opleves. Det er derfor vigtigt, at hele kroppen behandles for at undgå tilbagevendende smerter.

Behandlingen er samtidig meget afslappende og stressdæmpende. Derved virker det også på det generelle velbefindende.

Der suppleres efter behov med vejledning i holdningskorrektion, ergonomi og små lette øvelser til hjemmebrug. Du skal regne med 3-5 behandlinger for at få den optimale effekt af behandlingen - alt efter symptomer og kompleksitet. Herefter er vedligeholdende behandlinger nyttig så tilbagefald hindres.

 

tidsbestilling